contact mail eshop@nordic.lv contat phone +371 29476955
LV | RU | EN | LT | EE

Konfidencialitātes politika

Internetveikals NORDIC atbildīgi novērtē konfidencialitāti valsts regulēšanas likumu ietvaros, ciena un sargā personīgās informācijas neaizskarību.

Lūdzu iepazīstieties ar mūsu konfidencialitātes politiku pirms mūsu mājas lapas lietošanas.

Vispārīgie noteikumi

Internetveikala mājas lapas lietošana nozīmē Lietotāja piekrišanu konfidencialitātes politikai un personas datu apstrādes noteikumiem.

Pastāvošā konfidencialitātes politika nosaka internetveikala mājas lapas Administrācijai nodrošināt personas datu neizpaušanu un konfidencialitātes režīma aizsardzību, kurus Lietotājs pēc pieprasījuma sniedz internetveikala mājas lapas Administrācijai, parakstoties uz internetveikala piedāvājumu izsūtīšanu vai noformējot pasūtīšanu preces iegādei.

Personas datus, kas atļauti apstrādei pastāvošās konfidencialitātes politikas ietvaros, iesniedz Lietotājs, aizpildot veidlapu internetveikala ”NORDIC” mājas lapā un ietver sekojošu informāciju:

Lietotāja uzvārds, vārds.

Lietotāja kontakta telefons.

Elektroniskā pasta adrese (e-mail).

Preces piegādes adrese vai Lietotāja dzīvesvietas adrese.

Maksājot ar kredītkarti, visas kartes datu ievadīšanas operācijas tiek veiktas ar sertificētu kompāniju VISA un Mastercard servisu palīdzību. Kartes datu ievadīšana notiek dotā servisa lapā, bet apmaksas apliecinājumu Lietotājs ievada bankas lapā. Internetveikalam ”NORDIC” nav pieejas Lietotāja ievadāmai konfidenciālajai informācijai, bet tikai saņem apstiprinājumu par apmaksu.

Apmeklējot mājas lapu, automātiski tiek apkopoti tehniskie dati, ieskaitot IP adresi, cookie – failus, brauzera apmeklējuma vēsture utt. Jūs varat noregulēt savu brauzeru tā, lai netiktu saglabāti cookie – faili.

Lietotāja personas dati var tikt nodoti Latvijas Republikas pilnvarotām struktūrām, pamatojoties tikai uz valsts likumdošanā paredzēto kārtību.

Lietotājs piekrīt tam, ka mājas lapas Administrācija ir tiesīga sniegt personas datus trešajām personām – kurjeras dienestam, pasta organizācijai, elektrosakaru operatoram, lai varētu izpildīt pasūtījumu.

Mājas lapas Administrācija ir tiesīga veikt izmaiņas pastāvošā konfidencialitātes politikai bāz Lietotāja piekrišanas.

Konfidencialitātes politika ir spēkā no ievietošanas brīža internetveikala mājas lapā.

Ja Jūs nepiekrītat personas datu izmantošanai, lūdzu, atsūtiet ziņojumu mājas lapas Administrācijai, kurā norādīsiet savu atteikumu personas datu izmantošanai.


Lietotāja informācijas apkopošanas mērķis

Apstrāde, pasūtījuma izpilde un informācijas sniegšana par pasūtījuma izpildi Lietotājam.

Izveidot abpusējus sakarus ar Lietotāju.

Apstiprināt Lietotāja autentiskumu un personas datu pilnību.

Piedāvāt Lietotājam produkcijas atjauninājumus, speciālus priekšlikumus, informāciju par cenām, jaunu ziņu izsūtīšana un citu informāciju.

Piedāvāt Lietotājam efektīvu un tehnisku palīdzību problēmu risināšanai, kas saistīti ar internetveikala mājas lapas izmantošanu.

All rights reserved Nordic Tekstils SIA © 2017-2024
up